Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Image by <a href="https://www.freepik.com/free-photo/close-up-doctor-kid-wearing-masks_12689747.htm#query=children%20health&position=21&from_view=search&track=ais&uuid=76518e13-053e-4bbf-abac-5a9392be755f">Freepik</a>

Felhívás a Gyermekorvos Társaságok elnökeihez

2011.10.18.
HGYE

A gyermekorvosi alapellátás fenntartása érdekében levéllel fordult a három legjelentősebb európai gyermekgyógyászati szervezet azon országok gyermekorvos társaságainak elnökeihez, ahol veszélyben érzik a gyermekek gyermekorvosi alapellátását, vagy ahol már fel is adták azt.
A levélírók célja, hogy az érintett országok egészségügyi kormányzatával folytatott vitában a “vegyessel” szemben a gyermekorvosi alapellátás melletti kiállást támogassák, ezzel elősegítve, hogy a csecsemők, gyermekek ellátását fejlődésük összetett aspektusait jól ismerő, speciálisan képzett orvosok végezzék.

 

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Elnök Úr!

Mindenekelőtt engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a gyermekorvosi praxisokat felváltó vegyespraxisok fokozódó térnyerésére, arra a folyamatra, mely mind több európai ország gyermekeinek alapellátását érinti. Sok olyan országban, ahol korábban gyermekorvosok látták el a gyermekeket, napjainkban háziorvosok veszik át a gyermekorvosok feladatkörét, máshol pedig lépéseket tesznek ebben az irányban. Van, ahol a folyamat autonóm módon, szinte “magától” megy ebbe az irányba, máshol finanszírozási szabályozókkal kényszerítik ki ezt a nem kívánatos váltást. Bizonyos adatok szerint néha az IMF vagy a Világbank is csak akkor nyújt hiteltámogatást, ha a hozzájuk forduló kormány kész a gyermekorvosiról a vegyespraxisra történő áttérésre. Mindezek hátterében a döntéshozóknak az az elavult szemlélete áll, hogy azt feltételezik, hogy a gyermekek vegyespraxisban történő ellátása olcsóbb, mintha gyermekorvosok végzik az alapellátásukat. E túlhaladott előítéletet napjainkban már egyre több adat cáfolja: minél több változót vesznek figyelembe, annál több bizonyíték szól amellett, hogy költséghatékonyabb ellátást nyújtanak gyermekeknek a gyermekorvosok, mint a háziorvosok.

A világ egyik legrangosabb gazdasági kutató-elemző-tanácsadó cégének, az Economist Intelligence Unitnak közelmúltban megjelent (a Hírvivő legutóbbi számában is részletesen ismertetett), “Európa egészségügyi ellátásának jövője” című tanulmánya szürke képet fest arról, mi vár ránk az elkövetkező húsz évben. Az elemzés várhatóan sok ország döntéseit befolyásolja majd. A nyomasztó jövőkép egyik meghatározó oka az egészségügy növekvő költségigénye, aminek természetes konzekvenciája az alapellátás növekvő szerepvállalása. Riasztó eleme azonban a tanulmánynak, hogy miközben egységes (a mai heterogén gyermekalapellátási szisztémát is érintő) európai ellátórendszert vizionál, a háziorvosi feladatok hangsúlyozása mellett, szót sem ejt a gyermekorvosok alapellátásban betöltendő gyógyító és megelőző funkciójáról. Miközben a jövendő ellátás fókuszába a társadalom legérzékenyebb csoportjait helyezi, meg sem említi közöttük a gyermekeket, mint ha azok nem is léteznének! 2,2 milliárd gyermek él a Földön. Ők teszik ki a világ lakosságának 32 százalékát, és 27 százalékuk 15 év alatti. A kormánytisztviselők feltehetően azért becsülik alá a gyermekek és az őket ellátó gyermekorvosok társadalmi jelentőségét, mert máig nem látják át, hogy nem egyszerűen a társadalom kicsiny szereplőiről, hanem olyan személyekről van szó, akiknek fejlődésük döntő fontosságú szakaszában különlegesen kiképzett orvosra is szükségük van. Ha ekkor nem jutnak hozzá a megfelelően képzett szakemberek által nyújtható orvosi alapellátáshoz, kisebb az esélyük arra, hogy produktív felnőtté váljanak. Ezért kell az egészségpolitikusokat visszatérően emlékeztetni arra, hogy ami egy gyermekkel élete első nyolc évében történik, az nem csak gyermekkori egészségét és jól-létét, hanem egész jövőjét határozza meg. Aki ebben a kritikus időszakban megfelelő ellátást kap, annak növekedése, érzelmi és fizikai fejlődése, betegségekkel szembeni ellenállása, gondolkodása, kifejezésmódja, egész szocializációja jobb lesz. Nem csupán az adott gyermek, hanem szűkebb és tágabb környezetének, az országnak, sőt az egész világnak a jövője is függ ettől! A gyermekjogok érvényesülését jogszabályváltozásokkal, a helyes gyakorlat kialakításával elő lehet segíteni, de ez nem megy egyik napról a másikra.

Kormányok, szülők, és gyermekorvosok kötelezettsége, hogy a gyermekek egyezményes jogaiért küzdjenek, megvalósításukat ellenőrizzék, törvénybe rögzített elveit a gyakorlatban is betartassák. Védjük meg gyermekeinket! Soha nem terhelte még ekkora felelősség a gyermekgyógyászatot. Csak a gyermekorvosok ismerik a növekvő gyermek fejlődési stádiumait a maguk apró részleteiben, csak ők rendelkeznek azzal a széleskörű tudással, amit egy gyermek egészséges fejlődése igényel ahhoz, hogy a társadalom építő tagjává váljon. Kormányok, civil-és nemzetközi szervezetek együttműködésével jelentős eredményeket érhetünk el. Ezért kérjük, hogy ha bizonytalannak látja hazájában a gyermekek gyermekorvosi ellátását, ha a megfelelő döntések érdekében szüksége van az EAP, az ECPCP, az EPA, a WHO vagy az UNICEF támogatására, jelezze azt felénk!

2011. October

Alfred Tenore, elnök, European Academy of Paediatrics
Elke Jaeger Roman, elnök, European Confederation of Primary Care Paediatricians
Massimo Pettoello Mantovani, elnök, European Paediatric Association