Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Image by <a href="https://www.freepik.com/free-photo/kids-getting-back-school-together_29014537.htm#query=entering%20school&position=8&from_view=search&track=ais&uuid=a29ca481-384c-4dfc-bf8d-d991725408fb">Freepik</a>

Állásfoglalás az iskolai beiratkozáshoz és kollégiumi beköltözéshez elvárt háziorvosi igazolásokról

2022.07.05.
HGYE
A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint az iskolai beiratkozásnak nem feltétele  háziorvosi igazolás kiállítása, a gyermekintézményekbe való felvétel előtti orvosi vizsgálat kötelezettsége   minden esetben teljesül az életkori szűrővizsgálatok kapcsán, amely vizsgálatok eredménye a gyermekegészségügyi könyvben rögzítésre kerül. A gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére ” megnevezésű orvosi adatlap megalapozza az iskolaegészségügyi dokumentációt, a későbbi életkori vizsgálatok az iskola-egészségügy keretében megtörténnek és az anamnesztikus adatoknak az iskola-egészségügyi dokumentációban szerepelniük kell. 

 

 
A gyermekegészségügyi könyv a szülő birtokában van, az iskola-egészségügyi dokumentáció a tanulóval együtt átadásra kell kerüljön, ezen dokumentumok az esetlegesen szükséges alkalmassági vizsgálatot is megalapozzák.
 
A gyermek egészségi állapotáról, krónikus betegségeiről, esetlegesen szedett állandó gyógyszereiről a szülő felelősségteljesen tud és köteles nyilatkozni. Amennyiben a szülő nem képes ezekről az adatokról nyilatkozni, az felveti a gyermekvédelmi jelzőrendszer igénybe vételének szükségességét. 
 
A kollégiumba történő elhelyezéshez sem indokolt "egészséges, közösségbe mehet", vagy "fertőző betegségtől mentes" igazolás kérése, részben azért mert az orvosi vizsgálat időpontja és a kollégiumba történő megérkezés között eltelt időszakban bármiféle, akár új fertőzés tünetei jelentkezhetnek, amiknek az észlelése és értékelése szülői kompetencia, illetve egy gyermek tünetmentesen is fertőzhet, így csak a gyermek tünetmentessége állapítható meg, amely szintén csak szülői kompetencia. Ezt a tényt elfogadva került törlésre a táborozáshoz szükséges ,egészségügyi állapotra vonatkozó orvosi igazolás és került bevezetésre a szülői nyilatkozat. 
Másrészt pedig, mert a háziorvos igazolási kötelezettsége -az Országos Tisztifőorvos utasítása alapján - kizárólag a betegség miatt közösségből történő távolmaradás időpontjának igazolására terjed ki.
Amennyiben az iskola, vagy a táborszervezők jogszabályokban rögzítettek figyelmen kívül hagyásával orvosi nyilatkozatot írnak elő a gyermek állapotáról, úgy szükséges a szülőket felvilágosítaniuk, hogy a nyilatkozat térítési díj ellenében (a hatályos díjtétel: 7200 Ft) kérhető. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 4/2000 Egészségügyi Minisztériumi rendelet 4.§ (3) c)
 4/2000 Egészségügyi Minisztériumi rendelet 4.§ (3) e)
 12/1991. (V.18.) NM  rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 2. sz. melléklet
 284/1997 Kormányrendelet 2.sz melléklet 10.
 
Az állásfoglalás letölthető innen:

Kapcsolódó dokumentumok(1)