Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Image by <a href="https://www.freepik.com/free-photo/adult-taking-care-baby-weight_30588812.htm#query=baby%20first%20medical%20visit&position=1&from_view=search&track=ais&uuid=3b6a253b-fe87-48f7-b8c9-941a347290d2">Freepik</a>

Idejében kiderül…

2000.01.01.
HGYE

Továbbképzések a Koragyermekkori programban. Az Idejében kiderül… címet viselő, több témát érintő, komplex továbbképzést házi gyermekorvosok és vegyes praxist ellátó háziorvosok részére szervezik. A Koragyermekkori program keretében megvalósuló akkreditált, térítésmentes továbbképzés a projekt módszertani és informatikai fejlesztéseit mutatja be, ill. korszerű ismereteket ad az egészséges gyermek fejlődésével és az eltérő fejlődésű gyermekek felismerésével, fejlesztésével kapcsolatban. A szakmai, módszertani fejlesztések célja, hogy ne csak hatékonyabbá tegyék az alapellátás szakembereinek munkáját, de meg is könnyítsék azt.

A továbbképzésen bemutatásra kerülnek a központi idegrendszer intrauterin és postnatalis fejlődési szakaszai, a veleszületett, a szerzett idegrendszeri kórképek, emellett a koraszülöttek utógondozásáról is szó esik. A speciálisan csecsemőkorban alkalmazott neurológiai vizsgálati módok bemutatásának célja az alapellátásban dolgozó orvosok ismereteinek bővítése, ezáltal támogatva a szűrés és a szakellátásba irányítás tevékenységét. A projekt egyik legfontosabb fejlesztése a Gyermekalapellátási Útmutató, mely szintetizálja, összefoglalja az alapellátók összes teendőjét a szűrővizsgálatokkal, a gyermek fejlődésének nyomon követésével kapcsolatban úgy, hogy a házi gyermekorvosok, a vegyes praxisú háziorvosok, valamint a védőnők is ráláthatnak egymás feladataira minden életkor esetében. A továbbképzés során az Útmutatóban meghatározott életszakaszoknak megfelelően kerül bemutatásra a normál fejlődésmenet, valamint a fejlődés megítélését célzó vizsgálat módszertana, amelynek feldolgozását a projektben készült kisfilmekkel is segítjük A résztvevők áttekintik a korai intervenció területén leggyakrabban alkalmazott mozgásfejlesztő módszereket; fokozott figyelmet fordítva a finommozgások és adaptív-gondolkodói képességek fejlődésére, a gyermeki fejlődésmenet összefüggéseire, a különböző fejlődési területek egymásra hatásának átgondolására.

A továbbképzés további kiemelt eleme a gyermekek fejlődésében vagy a fejlődés megakadásában szerepet játszó kulcspontok áttekintése a játéktevékenységen keresztül. A fentieken kívül szó esik a primer prevenció témaköréről is, valamint a gyermek fejlődésére hatással lévő egészségügyi és környezeti rizikófaktorokról és védőtényezőkről, különös hangsúllyal a várandósság időszakában és az első élethónapban. A továbbképzés pszichológiai témájú előadásai a várandósság időszakával, a családban zajló változásokkal, szerepekkel, az anya-magzat, majd az anya-csecsemő kapcsolattal, illetve a modern egészségügyi alapellátásban nélkülözhetetlen segítői attitűddel, és az ezen alapuló hatékony kommunikáció fejlesztésével foglalkoznak. A tananyag kialakításában házi gyermekorvos, gyermekneurológus, gyermekgyógyász szakorvos, gyógytornász, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, szociológus és pedagógus is közreműködött. A három napos képzés során minden nap az adott témákban leginkább kompetens gyermekneurológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, illetve pszichológus szakemberek oktatnak.

Technikai információk

Az Idejében kiderül… című továbbképzés kétféle módon valósul meg. A kontaktórás, jelenléti képzés összesen 40 csoportban, csoportonként átlagosan 15 fő részvételével zajlik. A továbbképzés 1+2 napos, bentlakásos formában történik. Az útiköltségen kívül minden térítésmentesen biztosított a résztvevők számára, beleértve a szállodai ellátást, azaz a szállást és az étkezést is. Az oktatás tesztvizsgával zárul, amelynek sikeres teljesítésével a résztvevők 28 akkreditációs pontot szerezhetnek. A továbbképzés országosan, megyeszékhelyeken kerül megszervezésre 2014. szeptember vége és 2015. március között. A távoktatási továbbképzési forma azok számára javasolt, akik valamiért nem tudnak, vagy nem kívánnak részt venni az 1+2 napos továbbképzésen. Számukra kényelmesen, akár otthonról elvégezhető módon, felhasználóbarát felületen kerül a – speciálisan erre a célra fejlesztett – tananyag átadásra. Ennél a formánál az online tananyag autodidakta elsajátítása és az oktatói segítség egyszerre áll rendelkezésre, mivel megfelelő szakmai kompetenciájú távoktatásban gyakorlott oktatók segítik a résztvevők haladását. A távoktatás is tesztvizsgával zárul, amelynek sikeres teljesítésével a résztvevők 20 akkreditációs pontot szerezhetnek.

Mind a jelenléttel járó, mind az távoktatási továbbképzésre szándékunk szerint még nyáron a projekt képzésmenedzsment rendszerén keresztül történik a jelentkezés, amelynek részleteiről elsősorban a tisztifőorvosok segítségével, illetve direkt, e-mailes megkeresés alapján értesülhetnek majd az érdeklődők. Amennyiben eljuttatná hozzánk előzetes jelentkezési szándékát, vagy bővebb tájékoztató anyagot szeretne a projekt fenti vagy más továbbképzéseiről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a tovabbkepzesTAMOP614@gyemszi.hu e-mail címen, vagy keresse kollégánkat, Horbász Rékát a +36 30 914 7059 telefonszámon. További információkat a www.gyermekalapellatas.hu honlapon talál.

Témaspecifikus továbbképzések

A témaspecifikus, tréning-jellegű továbbképzések abban különböznek a komplex továbbképzéstől, hogy ezeken egy-egy témára fókuszálva, gyakorlatorientáltan és mélyebben sajátítható el a komplex továbbképzésben rövidebben vázolt szakmai tartalom. Ezek a továbbképzések szintén akkreditáltak és térítésmentesek. A képessé tevés művészete – A védőnő, a házi gyermekorvos és a vegyes praxisú háziorvos, mint a család segítője (30 pont) Ez a továbbképzési program az egészségügyi alapellátó szakemberek kommunikációs készségeinek, mint az ellátás minőségét meghatározó egyik legfontosabb alapképességnek a fejlesztését tűzte ki célul. A védőnő és a házi gyermekorvos, vegyes praxisú háziorvos hivatása gyakorlása közben egyre több nonkooperatív családdal találkozik.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek értelmezni a nehezen vagy egyáltalán nem érthető kommunikációs helyzeteket, és erre a megértésre építve képesek legyenek tudatosan, irányítottan alkalmazni éppúgy a „hétköznapi”, mint a speciális kommunikációs technikákat.

Szemünk fénye – Koragyermekkori fejlődés és zavarai (30 pont) Ez a továbbképzés több olyan problémára fókuszál, és kíván megoldást vagy megoldási javaslatot adni, amelyek késleltetik, nehezítik a gyermek fejlődésbeli rizikótényezőinek felismerését és a fejlődési zavarok gyanújának időbeni felfedezését. A gyakorlatok során multiszenzoros támogatással átélt sajátélmények értelmező feldolgozásán keresztül sajátíthatják el a résztvevők a szükséges ismereteket és készségeket. Megismerik a projekt által fejlesztett legújabb módszertani ajánlásokat a nagymozgások és a finommotorium fejlődéséről a 0-7 éves időszakra vonatkozóan, és ismereteket szereznek a látási és hallási figyelem, valamint az észlelés fejlődéséről is.

„Ki emel, ki emel, ringat engemet?” – Koragyermekkori fejlődés-lélektani ismeretek (31 pont) A képzés a szakemberek fejlődés-lélektani ismereteinek bővítésére, kompetenciáik fejlesztésére, az édesanyák (elsődleges gondozók) és a csecsemők, kisgyermekek kapcsolati problémáinak prevenciójára, illetve észlelésére, jótékony befolyásolására irányul. A továbbképzés gyakorlatorientált módon áttekinti a fejlődéslélektan modern irányzatait, és lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők azt a statikus csecsemőképet, mely szerint a kisbaba korlátozott lehetőségekkel, differenciálatlan képességekkel, önmagába zártan kezdi életét, átalakíthassák. A módosulás eredményeként a csecsemőket és a kisgyermekeket lényegesen aktívabbnak, hatékonyabbaknak látják majd, olyanoknak, akik a környezetüket kompetensen képesek kezelni, és akik életük első percétől kezdve ezer szállal kapcsolódnak az őket gondozó szülőkhöz, felnőttekhez.

Családi összjáték – Családdinamikai ismeretek elmélete és gyakorlata védőnők és házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok számára (30 pont) A továbbképzés témája a családok és problémáik bemutatása napjainkban. A családdinamikai ismeretek segítik a szakembereket, hogy a családban meglévő bármilyen diszfunkciót hamarabb észrevegyék, a családtagok és legfőképp a gyermekek tünetein keresztül megérthessék a család, mint egész működési zavarait, és ez által ne (csak) a gyermeket kezeljék, mint problémát, hanem képesek legyenek azt rendszerszemléletben, interakciókban, összefüggéseiben vizsgálni. A továbbképzést sikeresen elvégző védőnők és házi gyermekorvosok, háziorvosok nagyobb összefüggésekben gondolkodhatnak egy-egy gyermek tüneti viselkedésének családi hátteréről, így képesek lesznek adekvátabb segítséget nyújtani a gyermeknek és családjának, vagy a megfelelő szakemberhez irányítani őket.

Majd kinövi (?) – A koragyermekkori intervenciós rendszer és a korai fejlesztés (30 pont) A képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik a mindennapi gyakorlatuk során többször szembekerülnek azzal a kérdéssel, hogy hová irányíthatóak az eltérő vagy megkésett fejlődésű gyermekek annak érdekében, hogy megkapják a szükséges és megfelelő minőségű ellátást. A továbbképzés célja a koragyermekkori intervenciós ellátórendszer működésével kapcsolatos tudás bővítése, és a különböző ágazati irányítás alá tartozó intézményes szereplők közötti kapcsolati, továbbküldési, jelzési utak megismerése.

A csoport, mint pszichológiai tér – Különböző élethelyzetű szülők csoportos foglalkozása (28 pont) A képzési program a területen működő védőnők, gyakorló házi gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok felkészítését szolgálja annak érdekében, hogy a különleges élethelyzetben élő szülők számára támogató csoportokat alapítsanak, vezessenek és tartsanak fenn. A szülő ritkán éli át, hogy hozzá hasonlóan mások is nehézségekkel kerülnek szembe.. Ez különösen igaz az olyan speciális élethelyzetbe került családokra, akik a várandóság, gyermeknevelés során egészségügyi (pl. átmeneti vagy tartós betegség, fogyatékosság), vagy szociális (hagyományostól eltérő – egyszülős, mozaik, kisebbségi család, stb.) nehézséggel, hátrányokkal küzdenek. A csoportalakítás és – vezetés lehetősége különösen értékes eszközt adhat az orvos és a védőnő kezébe, mellyel egyszerre sok család életét teheti élhetőbbé, sok szülőnek biztosíthat társas támaszt szakszerű támogatást, sok gyermeknek válhatnak magabiztosabbá és kompetensebbé a szülei.

Technikai információk

A továbbképzések országosan több csoportban, megyeszékhelyeken és Budapesten kerülnek megszervezésre 2014. november és 2015. március között. Az útiköltségen kívül minden térítésmentesen biztosított a résztvevők számára, beleértve a szállodai ellátást, azaz a szállást és az étkezést is. A továbbképzések jellemzői: akkreditált, pontszerző, ingyenes programok; 3 egybefüggő napon zajlanak a képzések 7-20 fős csoportokban; mindegyik program tréning jellegű, az interaktív oktatást követően írásbeli tesztvizsgával zárul. Mind a hat továbbképzésre tervezetten még nyáron a projekt képzésmenedzsment rendszerén keresztül történik a jelentkezés, amelynek részleteiről elsősorban a tisztifőorvosok segítségével, illetve direkt, e-mailes megkeresés alapján értesülhetnek majd az érdeklődők. Amennyiben eljuttatná hozzánk előzetes jelentkezési szándékát, esetleg bővebb tájékoztató anyagot szeretne a projekt továbbképzéseiről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a tovabbkepzesTAMOP614@gyemszi.hu e-mail címen, vagy keresse kollégánkat, Horbász Rékát a +36 30 914 7059 telefonszámon. További információkat a www.gyermekalapellatas.hu honlapon talál. Borbás Krisztina Képzési alprojekt vezet