Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

HGYE-állásfoglalás a házi gyermekorvosi, háziorvosi praxisok számára előírt adatszolgáltatásról

2024.04.26.
HGYE
Kedves Kollégák!
 
2024. április 22-én minden házi gyermekorvos, háziorvos megkapta a NEAK levelezési rendszeren keresztül az Országos Tisztifőorvos Asszony utasítását a házi gyermekorvosi, háziorvosi praxisok számára előírt adatszolgáltatásról, amellyel kapcsolatban a Házi Gyermekorvosok Egyesülete megküldte állásfoglalását és javaslatát az érintett szervek vezetőinek.
A HGYE-állásfoglalás, javaslat a Bővebben gombra kattintva olvasható.
A tisztifőorvosi levélben két jogszabályi hivatkozás szerepel:
 
Az egyik, az 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről, amely rögzíti, hogy az NNGYK  elektronikus ügyintézést támogató rendszert működtet, ennek keretében nyilvántartja és kezeli az egészségügyi szolgáltatók meghatározott adatait.
 
6. § (1) *  Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében
e) *  működteti a hatósági eljárások során az elektronikus ügyintézést biztosító és támogató rendszert névjegyzéket vezet az országos és területi szakfelügyelőkről, nyilvántartja az általuk végzett tevékenységet, ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatók tevékenységét és eljár az engedély nélküli tevékenység végzése esetén, a hatósági eljárásokban elektronikus kapcsolattartás útján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – engedélyezi az egészségügyi szolgáltató tevékenységének végzését, döntést hoz az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben meghatározott szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban, engedélyezi az emberen végzett beavatkozással járó orvostudományi kutatásokat, valamint nyilvántartja
 
ea) az egészségügyi szolgáltatók és az általuk nyújtott egészségügyi szolgáltatások működési engedélyeit,
eb) az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak és egyes egészségügyben dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatait,
 
Ezek az adatok nélkülözhetetlenek a házi gyermekorvosi tevékenység megkezdéséhez, ezeket az adatokat minden házi gyermekorvos, háziorvos szolgáltatta is az államigazgatási hatóság felé, hiszen enélkül nem kerülhetett kiadásra működési engedély, és nem került volna sor finanszírozási és önkormányzati szerződés megkötésére sem. Ezekkel az adatokkal tehát az államigazgatási szerv rendelkezik. 
 
A másik, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról hivatkozott 14.§ a szolgáltatóknál bekövetkezett változások miatt szükséges működési engedélymódosításra vonatkozik és határozza meg annak bejelentési módját.
 
14. § (1) Az egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési engedély kiadásának feltételeit, illetve a működési engedélyben szereplő adatokat, szakmákat vagy szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek.
 
A változások miatti bejelentési kötelezettségének eddig is eleget tett minden jogkövető házi gyermekorvos, hiszen ez a feltétele a folyamatos szolgáltatásnyújtásnak. Tehát ezeknek az adatoknak is birtokában van a szerv.
 
A Tisztifőorvos Asszony arra utasít minden házi gyermekorvost, hogy az eddig teljes körűen már jelentett adatokat kétféle formátumban ismételten jelentse, illetve töltsön fel az NNGYK rendszerébe, valamint ezt minden hónapban ismételten tegye meg a teljes adatállomány újbóli feltöltésével.
 
„A Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján felhívom az érintett egészségügyi szolgáltatókat, hogy eltérő tájékoztatásig az alábbiak szerint szíveskedjenek a Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatást teljesíteni: 
1. Az adatszolgáltatást az 1. melléklet szerinti táblázatos bontásban, az ott szereplő 
adatkörben és kitöltési útmutató szerint kell összeállítani. 
2. Az adatszolgáltatást tartalmazó fájl(okat) a 2. melléklet szerinti feltöltési útmutatóban 
foglaltak szerint kell feltölteni az ESZENY rendszerbe. 
3. Az adatszolgáltatást 2024. május 17-ig, ezt követően minden hónap 10. napjáig, illetve az adatokban időközben bekövetkezett változást folyamatosan, a változást követő 8 napon belül kell teljesíteni. A megváltozott adatok megküldése csak a teljes adatállomány újbóli feltöltésével lehetséges. Tehát bármilyen változás (akár megszűnik egy dolgozó jogviszonya, akár új dolgozó lép 
be) a teljes adatállomány (a nem változó adatokkal együtt) újbóli feltöltésével lehet megküldeni a HENYIR rendszerbe.”
 
A 96/2003 (VII.15.) Kormányrendelet hivatkozott 14.§ (8) fordulata nem ír elő rendszeres , havi szintű, a teljes adatok körére vonatkozó jelentési, feltöltési kötelezettséget.
(8) A nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében az egészségügyi szolgáltató az országos tisztifőorvos felhívására közölni köteles az általa bejelentett humán erőforrás adatokkal összefüggésben rendelkezésére álló adatot.
 
A HGYE véleménye szerint, az NNGYK  által működtetett elektronikus ügyintézést biztosító és támogató rendszer adatokkal történő feltöltése nem terhelhető a házi gyermekorvosokra, háziorvosokra. A feltöltendő adatok teljes köre korábbi jelentéseink alapján rendelkezésre áll, informatikailag megoldandó kérdés azok felvitele a rendszerbe. 
 
Az elvárt adatok legutóbbi teljes revíziója a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról hatályba lépése kapcsán az alapellátás számára nyújtott bértámogatás meghatározásakor megtörtént.
 
Ugyanazon adatkészlet havi rendszerességgel történő teljes felvitelének előírása szintén indokolatlan és nagymértékben megnöveli a praxisok adminisztrációs terheit.
 
A személyi és tárgyi feltételekben történő változás bejelentése továbbra is elvárt kötelezettség a praxisoktól, amelynek a jövőben is a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon eleget fog tenni minden házi gyermekorvos.
 
Az érintett szervek vezetőitől kértük a fentiek megfontolását, valamint az utasítás visszavonását.